english blog articles

Вчера разказвах за сегашно продължително време и дамата отсреща ме попита дали тази информация е в готовото ръководство. В това, което можете да намерите на сайта има изчерпателна информация само за образуването на въпросителните изречения. Същата изчерпателна информация подготвям в момента и за времената в английски език. Оказа се обаче мнооого обширна област, особено по начина, по който искам да я представя аз (така че да няма какво друго да се добави). Затова ми хрумна идеята да разделя информацията на части и този път да я представя по различен начин – не във формат на книга.

Това промени леко и идеята ми за въведение. Представям ви текст, който трябваше да е увод към книгата, но сега ще е във вид на статия и препратка към информацията по същество.

**********

    Основните глаголни времена, които се разглеждат в граматиките днес са 12. Преди време разглеждаха 16, но „бъдеще в миналото“ като че ли отпадна като отделно обособено време и в момента се разглежда в отделни конструкции, в които се ползва. Затова остават 3 времена с 4 аспекта, а именно:

сегашно: просто, продължително, перфектно просто и перфектно продължително

минало: просто, продължително, перфектно просто и перфектно продължително

бъдеще: просто, продължително, перфектно просто и перфектно продължително

Сега си представете три успоредни плоскости. Ето такива:

Трислойни иглолистни плоскости

Всяка от тях е с формата на правоъгълник. Мислено поставяме средната плоскост на нивото на очите – това ще е плоскостта на сегашно време. Тази отгоре ще е за бъдещето, а отдолу за миналото. Във всеки ръб имаме по един аспект:

в левия ръб срещу нас ще са разположени съответно (започвам отдолу нагоре):

 • минало просто
 • сегашно просто
 • бъдеще просто

в десния ръб срещу нас:

 • минало продължително
 • сегашно продължително
 • бъдеще продължително

в десния заден ръб:

 • минало перфектно просто
 • сегашно перфектно просто
 • бъдеще перфектно просто

в левия заден ръб:

 • минало перфектно продължително
 • сегашно перфектно продължително
 • бъдеще перфектно продължително

Сигурно забелязвате, че имената на времената във всички успоредни ръбове се повтарят. Не е случайно. (Никой не си го е и помислял, нали? Знам, знам J) Ролите им и целите, с които се ползват също имат допирни точки.

Хайде да се опитам(е) най-общо да ги очертаем:

Простите времена явно са наречени така, за да ни опростят живот. Дали се получава, ще кажете вие. Използваме ги основно, за да опишем:

 • факти и истини (1)
 • повтарящи се ежедневни ситуации и навици (2)
 • достатъчно дълги, постоянни ситуации (3)

Единствената разлика е периодът, спрямо който описваме действието. Нито едно определение не е завършено обаче без доказващи го примери:

сегашно просто време:

Water boils at 100C. (1)

I drink coffee for breakfast and then have lunch at 2pm. (2)

My parents live in London. (3)

минало просто време:

Shakespeare was born in England. (1)

She woke up early and went for long walks every weekend. (2)

They worked in the company for 35 years before they retired. (3)

бъдеще просто време:

He will be here in a minute. (1)

She will always call me for my birthday. (2)

(има навика да ми се обажда всеки път за рождения ми ден)

Продължителните времена се използват, за да опишат:

 • действие, неприключило към момента на говорене (1)
 • временна ситуация (2)

сегашно продължително:

I’m writing an article at the moment. (1)

My friend is staying with her sister until she finds a flat of her own. (2)

минало продължително:

The children were watching a film when their mother called them for dinner. (1)

He was living with his brother when I saw him last year. (2)

бъдеще продължително:

At 5pm tomorrow I’ll be lying on the beach, drinking a cocktail. (1)

Перфектните времена свързват момента на говорене с минал спрямо него момент. Те описват:

 • действие, което се е случило преди момента, в/за който говорим, но случилото се има отражение в/към момента, в/за който говорим, или има видим резултат.

сегашно перфектно просто:

I’ve lost my key, I can’t get in.

минало перфектно време:

She had forgotten her car key at home, so she had to walk.

бъдеще перфектно просто:

They will have finished dinner by the time we arrive tonight.

Перфектните продължителни времена от своя страна наблягат повече на продължителността или ефекта на случващото се/случилото се действие и отново посочват:

 • ефект или актуален резултат към момента, за който говорим
 • действие, което е започнало преди и продължава след момента в/за който говорим

сегашно перфектно продължително:

Why are your clothes so dirty? – I’ve been playing in the garden. (1)

They’ve been playing computer games for two hours now. (2)

минало перфектно продължително:

The ground was wet this morning, it had been raining all night. (1)

They had been waiting for twenty minutes when he finally came. (2)

бъдеще продължително:

She will have been working this job for two years next month. (2)

Това са възможно най-общите характеристики на всички времена и техните аспекти. Освен тях, всяко време има своите специфични особености и конкретни употреби, които ще разясня по-подробно във видео формат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *