В 21 век времето е оскъдно. Аз съм от хората, които се опитват да го спестят и на Вас, и на себе си. Това е и една от основните причини да работя само онлайн.
Уроците се провеждат през skype, или през платформа zoom, която е особено полезна при обучение в група, тъй като имам възможност да запиша видео.
Работя със споделен екран – Вие виждате всичко, което пиша и виждам аз.  През учебния час попълвам обсъжданата информация в текстов файл, който изпращам на всеки ученик след края на срещата.
Мога да бъда полезна със съдействие за следните нива на обучение:

A1 – Elementary 

A2 – Pre-Intermediate

 B1 – Intermediate

    B2 – Upper-Intermediate

        C1 – Advance               

FCE – Cambridge First Certificate 

CAE – Cambridge Advanced English 

Времетраене на онлайн урок: 45 или 60 минути.

Индивидуалните уроци са съобразени изцяло с нуждите и предпочитанията на ученика. Работи се по програма и в последователност, която цели оптимални резултати.

Обучението в група се координира спрямо нуждите на всички ученици.

Моля, прочетете Условия за онлайн обучение

Можете да се свържете с мен на: desi_english@abv.bg 

или чрез формата по-долу.