АВТОРСКИ ПОМАГАЛА И ВИДЕО УРОЦИ. За поръчка пишете на desi_vn@abv.bg

№. 1 Видео уроци
Можете да поръчате видео урок в една или две части (зависи от темата) еднократно. Към урока има упражнения + отговори. Купувайки видеото, имате възможност за обратна връзка с мен и да зададете въпроси по конкретната тема.
Списък с видео уроци:
1. Образуване на въпросителни изречения в сегашно и минало просто време. (Where are you from? Who does he live with? How much did you spend on these shoes?)

№. 2 Практическо ръководство за образуване на въпросителни изречения на английски език
Ръководството е 100% авторски труд и първото от серия ръководства, обясняващи части от английската граматика. На страниците ще намерите въпросителни изречения в 12 глаголни времена, примери от практиката, въпорси, които затрудняват голяма част от учениците, списък с неправилни глаголи, 20 страници с упражнения и много полезни и практични съвети, идеи и обяснения.
Цена 30лв.
Разгледайте примерни страници:  Questions in English_2019_Sample pages

No. 3 Практическо ръководство за образуването и употребата на граматичните времената в английски език – част 1. Сегашни времена

Ръководството е 100% авторски труд и описва начина на образуване и употребата на сегашно просто, сегашно продъжлително, сегашно перфектно просто и сегашно перфектно продължително време. Включени са методи и алгоритми, които използвам в практиката си.
Цена 12лв.
Разгледайте примерни страници: The English tenses.Part 1.Present tenses_Sample pages