No. 1 „Практическо ръководство за образуване на въпросителни изречения на английски език“

Ръководството е 100% авторски труд и първото от серия ръководства, обясняващи части от английската граматика. На страниците ще намерите въпросителни изречения в 12 глаголни времена, примери от практиката, въпорси, които затрудняват голяма част от учениците, списък с неправилни глаголи, 20 страници с упражнения и много полезни и практични съвети, идеи и обяснения.

Разгледайте примерни страници:  Questions in English_2019_Sample pages

Поръчайте ръководството

No. 2 „Практическо ръководство за образуването и употребата на граматичните времената в английски език – част 1. Сегашни времена“

Ръководството е 100% авторски труд и описва начина на образуване и употребата на сегашно просто, сегашно продъжлително, сегашно перфектно просто и сегашно перфектно продължително време. Включени са методи и алгоритми, които използвам в практиката си.

Разгледайте примерни страници: The English tenses.Part 1.Present tenses_Sample pages

Поръчайте ръководството