Ето ме и мен!

С какво мога да бъда полезна?

1. Индивидуални уроци по (общ) английски език

Срещите са само онлайн, без значение къде се намирате. Основното условие е да напаснем свободното си време. Продължителността на срещата е 45 или 60 минути. Срещите са в zoom.
Използвам учебна система, която ми дава подреденост и последователност, но често импровизирам, в зависимост от вашите нужди, и подбирам съответните допълнителни материали – книги, помагала, аудио и видео, книги, филми.

Упражняваме граматика, лексика, произношение, разговори и писане.

2. Индивидуални консултации – онлайн, с продължителност 60 мин.
Ако имате конкретен въпрос или нужда за обсъждане, разяснение и помощ с дадена тема от обучението ви по английски език.

3. Интервю за работа

Ако ви предстои интервю за работа на английски език, мога да ви помогна като чрез ролева игра тренираме въпросите и отговорите, които ще ви бъдат зададени. Ако вие нямате подготвени въпроси, аз мога да предложа. Ще обсъдим начините, по които искате да се изразите и ще коментираме съответната граматика, лексика, произношение.

4. Изпит или матура по английски език

Ако се подготвяте за изпит или матура по английски език, можем да работим заедно върху компонентите, в зависимост от вашите индивидуални нужди и цели.

Информация за заплащане мога да изпратя след проведен разговор и уточняване на условията. Честотата на срещите ще бъде индивидуално обсъдена и преценена.

Моля, използвайте формата за контакт отдолу. Благодаря ви!