Практическо ръководство за образуване на въпросителни изречения на английски език
Ръководството е 100% авторски труд. На страниците ще намерите въпросителни изречения в 12 глаголни времена плюс допълнителни разновидности, примери от практиката, въпроси, които затрудняват голяма част от учениците, упражнения с отговори, практически съвети, идеи и обяснения. За да ползвате ръководството не е нужно кой знае колко да владеете английски, тъй като съм заложила предимно на техническата част – разглеждам конкретно словоред във въпросите, т.е. коя дума къде поставяме. Написаното може да ви служи като справочник и не е задължително да го четете последователно. Можете да отворите на която и да е тема и да се ориентирате в нея.

110 страници с теория + 33 страници с упражнения!
Моля, имайте предвид, че страниците на мострата не са последователни. Примерни страници

За поръчка и въпроси, на разположение съм тук: desi_vn@abv.bg