Отговори на: Monday, Wednesday, Friday

Начало Форуми КЛУБ АНГЛИЙСКИ Monday, Wednesday, Friday Отговори на: Monday, Wednesday, Friday

#5025
DesiBuzova
Отговорник

Friday, 7h Octobre 2022
Today’s words are: autumn, market, the neighbours’ children, pumpkin.
Напишете 4 изречения, като поне 3 от думите присъстват във всяко. Добавете необходимите съюзи, предлози, опр и неопр членове и др.