Отговори на: Task N3 / 6.12.2022 Beginners

Начало Форуми КЛУБ АНГЛИЙСКИ Task N3 / 6.12.2022 Beginners Отговори на: Task N3 / 6.12.2022 Beginners

#5639
User AvatarDesiBuzova
Отговорник

Reply to Task 3 (Yordanka):
1. We don’t smoke at home.
2. George thinks (that) English spelling is difficult.
3. Is your sister from England?
4. Richard works in a bank, but his wife doesn’t work. She is a housewife.
5. Philip always comes to school early.
6. She is vegetarian, she doesn’t eat meat at all.
7. He watches the news after dinner and goes to sleep.
8. Does Bil go to the cinema at the weekend?
9. We often meet our friendс in the park.
10. They don’t often visit their grandparents.

В 8 нарочно написах събота и неделя, за да видя как ще ги преведете. На английски казваме weekend, на български е „събота и неделя“.
В 9 няма нужда да добавяме „s“, тъй като подлогът е we. S добавяме само към he, she, it. Тъй като след това е написано friend вместо friends, Предполагам, че s е объркало мястото си 
В 10 – наречието за честота (often, sometimes, usually) звучат най-добре, когато са пред пълнозначния глагол. Още една „уловка“ има в края. На английски можем да кажем grandparents, което на български не можем да кажем с една дума.

Questions:
1. Where does he work?
2. When do we have English classes?
3. When do you go to the office?
Where do you go after your Spanish classes?
4. What does she do in the gym?
Where does she do a lot of exercises?
5. What does your brother often write?

Номер 5 – след do/does основният глагол (в случая write) е винаги в основна форма. Няма окончание “s”.
Браво! Виждам, че пишете по всички задачи. Ако имате въпроси, питайте.

  • Този отговор беше редактиран на преди 1 year, 6 months от User AvatarDesiBuzova.
  • Този отговор беше редактиран на преди 1 year, 6 months от User AvatarDesiBuzova.