Задачи за подобряване на уменията по граматика

Хайде сега, признайте си – коИ и колко от вас са слушали внимателно в училище правилата за образуване и употреба на граматичните времена?

Правите ли разлика между сегашно просто и продължително? Между перфектно просто и продължително? А знаете ли как да ги прилагате?

Знам, че има такива, които ще поклатят утвърдително глава, но болшинството ще каже тцъ.

И така – защо сте тук?

Най-вероятно имате нужда да подобрите уменията си по граматика.

Как мога да ви помогна?

1. Ще ви задам няколко въпроса, за да преценя какви пропуски имате и откъде да започнем.  

2. Ще започнем да попълваме пропуските:
– първо с еднотипни упражнения, за да свикнете със структурата на съответното граматично време,

– след това с упражнения, в които са заложени комбинации от няколко граматични времена

3. Ще продължим с по-сложните граматични времена, докато стигнем до нивото, което ви е необходимо.

5. Щом усвоите необходимите ви граматични времена, ще продължим  с други раздели. Например:

– модални глаголи

– прилагателни и наречия

– сравнителна и превъзходна степени

– видове условни изречения

– определителен и неопределителен член

– броими и неброими съществителни

и т.н., в зависимост от вашите нужди.

Ще съдействам с упражненията и обратнта връзка докато имате нужда и докато придобиете увереност да ползвате необходимата ви граматика без мен.  

Честотата на задачите зависи от вашето темпо. А ако сте последователни и упорити, след 2-3 месеца ще усетите резултатите.

Пишете ми и ще уточним всички необходими подробности.