My Writing Club е курс, в който ще пишем.

В първия модул – “Преразкажи Коледа”, можете да упражните преобразуването на пряка в непряка реч с повече от 150 изречения. Във втората половина на курса има два разказа, на ниво A2 и B2, към които има задачи за преразказ.

Тепърва ще предлагам разнообразни теми и материали за дискусия.

Тъй като повечето от нас не се намират в среда, в която могат непринудено да упражняват английски език, разсъжденията в писмен вид биха могли да послужат като подготовка и загрявка за разговорната му употреба.

Пишейки, ще използвате всички пасивни запаси от знания и ще се научите да се изразявате, да формулирате мисълта си и да се саморедактирате.

Както винаги – връзката с мен е гарантирана, а аз с удоволствие чета всичко, изписано от вас. Гмуркайте се! Стига сте отлагали!