През 2021г. излезе от печат първата ми авторска книга, свързана с настоящата ми дейност. Дълго се чудех коя тема да бъде от многото наболели и в крайна сметка една надделя. Избрах приключението с въпроси.

Стотиците часове работа ми позволиха да „надникна“ в начина на мислене на клиентите и да създам алгоритми, чрез които да се ориентират във въпросителния словоред. „Практическо ръководство за образуване на въпросителни изречения на английски език“ е първата ми гордост, в която събрах абсолютни всички въпросителни конструкции. Тествах всеки възможен словоред и не остана нещо неспоменато. Ако вие откриете, моля, пишете ми!

Някои от вас ме попитаха дали се предлага в електронен вариант, тъй като е по-удобно за четене. Към онзи момент не се предлагаше. С днешна дата – да! Ръководството се превърна в практически курс за въпросителни изречения на английски език.

Около две трети от материала са отделени на въпросителните изречения в граматичните времена. Алгоритмите са изключително лесни и последователни и съвсем логични за следване. Можете да се уверите сами.

Следващата една трета е за разновидностите при въпросите и е препоръчително да имате по-солидна основа с чуждия език, за да изпитате интерес и удоволствие от работата с теорията.

След всяка тема има упражнения, подредени по сложност, а за ваша подкрепа има и кратки видеа с насоки.

Вярвам, че ще получите много отговори на дълго задавани въпроси, колебания и неизяснени конструкции. Съветът ми е да не бързате, тъй като информацията е много. Нарочно съм оставила многократно повтарящи се еднотипни примери, за да можете да се убедите в ефективността на алгоритмите.

Аз ще съм плътно до вас. При по-голям интерес към курса обмислям онлайн събирания на живо, по време на които ще изясняваме всичко, от което имате нужда, и ще си разменяме импровизирани въпроси.
Очаквам ви на борда!

Кум курса има форум, в който можете да споделяте мисли, мнения и притеснения. Пишете ми, а аз ще върна отговор при първа възможност.

Към курса

Примерни страници от книгата