Задачи за развиване на писмени умения на английски

99% от масовите курсове по английски език ви дават основни и бегли познания за различните компоненти (граматика, лексика, произношение). Физически е почти невъзможно обаче да се научите да пишете на чужд език, тъй като програмата и броят на курсистите не го позволяват. Развиването на уменията да възпроизвеждате езика писмено е целенасочена, последователна и времеемка дейност.

Преди да започнете да пишете, трябва да започнете да четете с разбиране, т.е. да сте наясно със смисъла на това, което четете. Уточнявам, тъй като четенето само по себе си, на какъвто и да е текст, не винаго е от помощ. Ако ви се налага да пишете технически доклади или да описвате химически експеримент, четенето на художествена литература едва ли ще ви помогне.

И така – защо сте тук?

Най-вероятно имате нужда да подобрите уменията си за писане на английски език.

Как мога да ви помогна?

1. Ще започнем с препис на кратки текстове.

2. Ще ви обърна внимание на структурата на изреченията: в кое граматично време са, какви изразни средства са използвани – дали се описва съществително (предмет) или глагол (действие); има ли или не сравнителна степен и др.

3. Ще обясня всичко, което е ново за вас.

4. След като препишете и анализираме няколко текста, ще ви помоля сами да напишете кратък параграф по дадена тема.

5. След това ще преминем към по-сложни структури за препис и написване.

6. Ще ви давам тематични ключови думи и въпроси, на които да отговорите писмено.

7. Ще направим заедно план на вида текст, който ще пишете: тема, логическа последователност, изразни средства, ключови фрази и др.

8. Съвместната работа и процесът ще ни покажат накъде да се движим, но предвиждам преразказ, разказ, разсъждения по различни теми и в крайна сметка авторски отговор на зададени въпроси. Което е и нашата крайна цел – да започнете да съставяте текст самостоятелно.

Честотата на задачите зависи от вашето темпо. Комуникацията може да се организира чрез електронна поща само или електронна поща + онлайн срещи на живо (ако и колкото са необходими).

Пишете ми (desi_vn@abv.bg) и ще уточним всички необходими подробности.