english blog articles

Да пишем на английски. Мисията постижима.

Любимата ми част, но и най-предизвикателната за мен!

Писането на английски език.

Щом се усетите по-уверени и смели, ще видите как мислите и думите ви започват да капят малко по малко, след това да се процеждат, да потичат, докато започнат да се леят по белия лист.

Не, това не е мираж. Съвсем възможно е.

Как?

Нека ви разкажа следната история. Като ученичка прочетох една книга, наречена “The Grammar Bible”. Авторите й създават гореща телефонна линия, на която хора се обаждат и споделят въпросите и чуденията си относно въпроси, свързани с английски език. Един ден пристига писмо от важен политик от Африка. В писмото пише, че политикът се е учил на английски с помощта на американски вестник. Когато единият автор отваря вестника и сравнява писмото със стила на писане на статиите, открива очевидна прилика.

Разбрахте ли накъде бия? Копирайте! Така както децата учат майчиния си език, а именно чрез копиране и имитация, така и ние, колкото и да учим правила за словоред и правопис, няма как да се доближим максимално до англичани, американци, австралийци или каквито и да са, ако не ги копираме.

Това е моят начин. Засега работи.

Какво правя аз? Преписвам – есета, статии, уроци, текстове. Преписвам на ръка.

Чета и си водя записки, слушам и си водя записки. И преписвам.

Ще се опитам да синтезирам отново няколко точки, които да ви улеснят и с тази част от обучението.

  1. Четете. Четете това, което ви интересува живо. Четете по теми, които са ви необходими.
  2. Водете си записки – вадете думи и изрази, които са ви интересни или ключови за смисъла на текста: идиоматични изрази, фразови глаголи и техният конкретен смисъл в текста, думи, които вървят заедно (напр. make my bed) и др.
  3. Преписвайте текстове, вадете фрази и изречения. Обръщайте внимание на граматичните особености – времена, местоимения, изрази за място и време, словоред. Понякога словоредът на български ще е по-различен от този на английски (Where are you from? Откъде си? – предлог в края/предлог в началото на въпроса). Използвайте цветове. Зрителната памет е много важен и мощен фактор. Доставете на очите си радост – дайте им цветове.
  4. Първоначално се опитвайте да възстановите преписаните текстове. След това, малко по малко, започнете да създавате свои със заучените фрази и изрази. По едно-две изречения. След това три-четири, след това пет-шест. Разнообразявайте и разширявайте фразите, които ползвате.
  5. Записвайте си всеки път щом чуете или прочетете някъде нова дума или фраза. Попитайте или потърсете контекст, в който се използва (напр. branch – клон на дърво и клон на банка/фирма/бизнес).
  6. Задавайте си кратки писмени въпросчета и им отговаряйте. Възпроизведете ситуация от деня, от миналата седмица, от следващия уикенд.
  7. Помолете някой за преглед и редакция и го почерпете 🙂
  8. Бъдете смели, пишете! Само чрез опитване ще има резултат.

И не забравяйте да ми пишете!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *